ข้อเสียของการร่วมลงทุน

ข้อเสียของการร่วมลงทุน

1.ไม่มีอำอาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ

2.ผลตอบแทนที่ได้รับมาต้องแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุน

3.ได้รับชื่อเสียงร่วมกัน

4.ถ้ามีการตัดสินใจผิดของผู้ร่วมลงทุน ย่อมทำให้ร่วมลงทุนอื่นสะเทื่อนไป

5.อนาคตอาจมีการแตกแยกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *