พิจารณาดูข้อตกลงหรือสัญญาที่จะต้องทำระหว่างผู้ซื้อสิทธิ์และบริษัทแม่

เพราะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ซื้อสิทธิ์จะต้องทำความเข้าใจให้รอบคอบ  โดยพิจารณรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญา ได้รับสิทธิ์ขนาดไหน มีข้อกำหนดไว้อย่างไร  มีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใด  การบอกเลิกสัญญา  รวมทั้งกฎเกณ์และนโยบายตามกำหนดไว้ในสัญญามิฉะนั้นจะเกิดการฟ้องร้อง  ทำให้เสียหายและยุ่งยาก

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *