มีเงินแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไร ควรปรึกษาใคร?

ให้ไปปรึกษาหาข้อมูลจากหน่วยงานตามคำตอบ 1 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะมีเอกสารข้อมูลการลงทุนต่างๆ เช่น ลู่ทางการลงทุน ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจประเภทต่างๆไว้ให้บริการ และรวมทั้งทีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอีกทางหนึ่ง โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *