การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป หรือผลิตเพื่อขายตามกฏหมายกำหนดให้จดทะเบียนกับสำนักบริการจดทะเบียน กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณที่ทำการท้องที่สภานประกอบตั้งอยู่

เอกสารที่ใช้

  1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ
  2. เเบบคำร้องขอจดทะเบียน
  3. ค่าธรรมเนียม 50 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *