การเลือกคบคนดีเป็นมิตร

ในหลักข้อนีท่านต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบความช่างสังเกตในตัวของท่านเองและเมื่อท่านได้มิตรมาแล้วท่านพึงรักษาให้ดีเหมือนสมบัติที่มีค่า ถ้าหากมิตรนั้นเป็นมิตรแท้ที่ดี นอกจากนียังมี หลักในการรักษาน้ำใจมิตร คือ

1.อย่านำความบกพร่องของเขาไปพูดในที่ลับหลัง

2.อย่าติเตียนหรือเตือนเขาต่อหน้าบุคคลที่สามหรือมีบุคคลอื่นอยู่หลายคน

3.ขอโอกาสเขาก่อนก่อนที่จะชี้ความบกพร่องของเขา

4.เตือนชี้ความบกพร่องของเขาในขณะเขาอารมณ์ดี

5.อย่าพูดว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะมีความบกพร่องตรงนั้นแต่พึงพรรณนาความดีทั้งหลายของเขาก่อนแล้วจึงพูดว่าถ้าเขาแก้ไขตรงนั้นได้จะดีที่สุด

6.ศิลปะการชมไม่ชมเขาแต่เครื่องแต่งกายชมพาหนะชมคำพูดน้ำเสียงความรู้หลักจิตวิทยาชมมิตรของเขาเขาย่อมภาคภูมิใจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

7.เขาป่วยหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือตายจงแสดงความห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างจริงใจเขาจะประทับใจ

8.เขามีปัญหาประสบความล้มเหลวในชีวิต อย่าทอดทิ้งเขา จงเห็นใจและให้กำลังใจเขา

9.เคารพและห่วงใยไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเขา

10.มีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าพูดเท็จกับเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *