ลักษณะเด่นของ E-commerce ที่ต่างกับการค้าทั่วไป

1.เป็นการค้าที่ไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งทวีปหรือประเทศ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะทาง และการเดินทาง

2.เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ทั่วโลก

3.คุณสามารถทำการค้าได้ตลอด24 ชั่วโมง เปิดโดยไม่มีวันหยุด

4.คุณไม่มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานขายเพราะเจ้า Ecommerce จะทำการค้าแบบอัตโนมัติให้คุณ

5.คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แคตาล็อคและค่าไปรษณีย์ในการส่ง

  1. E-commerce สามารถเก็บเงิน และนำเงินฝากเข้าบัญชีให้คุณโดยอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *