การเคลือบงานพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้

การเคลือบงานพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้ งานพิมพ์ส่วนใหญ่นั้น เมื่อทำการพิมพ์เสร็จแล้ว จะต้องตามด้วยการเคลือบงานอีกที ซึ่งวิธีการเคลือบที่ โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยม จะมีอยู่ 4 ด้วยกัน ซึ่งการเคลือบแต่ละแบบนั้นจะมีคุณภาพและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เรามาดูกันค่ะ ว่าการเคลือบแต่ละแบบนั้น มีคุณภาพและคุณสมบัติอย่างไรบ้าง การเคลือบมันทั้งใบ การเคลือบมันทั้งใบ หรือการเคลือบ UV เป็นการเคลือบที่สามารถช่วยกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

ขั้นตอนการการพิมพ์

โรงพิมพ์ สำหรับโรงพิมพ์นั้นเราควรจะต้องรู้จักรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในโรงพิมพ์ เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานพิมพ์ในประเภทต่างๆ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะ (1.)        ขั้นตอนการการพิมพ์ เมื่อได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ ก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์มีความสำคัญมาก ชิ้นงานที่ออกมาดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิมพ์เป็นหลักใหญ่ และจะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์มักมาจากการพิมพ์เช่น สีไม่เหมือน พิมพ์เหลื่อม ข้อความไม่ชัด ฯลฯ ดังนั้นการควบคุมการพิมพ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ (2.)       

1 2